โซลูชันการพิมพ์สิ่งทอแบบกำหนดเองแบบครบวงจร

โซลูชันการพิมพ์สิ่งทอแบบกำหนดเองแบบครบวงจร

เครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายที่กำหนดเองยากจนผ่านคอขวดของเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลเพื่อให้บรรลุการพิมพ์ชิ้นหนึ่งขั้นต่ำในความรู้สึกที่แท้จริงไม่มีจานภาพสีเต็มรูปแบบในครั้งเดียวคือการเปลี่ยนสำหรับกดพิมพ์แบบดั้งเดิม

ความสูงของเครื่องพิมพ์สิ่งทอของ WER สามารถปรับได้ในช่วง 0 ~ 17 ซม. การพิมพ์ภาพสีสำหรับพื้นผิวสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปของเสื้อผ้าต่างๆ